Feeds:
Innlegg
Kommentarer

Kampen om tiden

illustrasjon til blogg sept 2015Er det sant at alt blir bedre når en tar tiden til hjelp? For mange av våre pasienter er det å dele opp tiden til hjelp, når de har bestemt seg for aldri mer å ruse seg.

Hvem eier retten til å definere tid? Vi mennesker er raske til å bruke tid som referanse. Når vi for eksempel skal trøste andre kan vi si noe om at bare du tar tiden til hjelp så blir det bedre, alt blir bedre bare det får gått litt tid. Men er det slik at det er tiden i seg selv som hjelper? Hva betyr uttrykk som: «ta tiden til hjelp» eller «bruke tiden godt».

Hvis det var så enkelt som at det er tiden i seg selv som er viktig hadde vi kommet langt med en øde øy. Vi kunne plassert personer, som trengte å endre på noe eller komme over noe, ut på en øy der de kunne vente på at tiden skulle gå, og problemene forsvant.

Det er jo ofte slik at ting ikke er så enkelt som vi kunne håpe på. Slik er det også med tid. Den virker sjelden alene. Det som nok er svaret her er at vi ved å «ta tiden til hjelp», får gjort en del av de tingene som er nødvendig for å komme videre. Sorgprosess blir ofte delt inn i faser og det tar tid å komme gjennom de ulike fasene, men vi må gjøre en jobb for å komme fra en fase til den neste. Slik er det også med endringsarbeid, tid er en viktig faktor, men den fikser ikke alt alene.

Hvor lang behandlingstid trenger man f.eks. Vi må ofte gjøre et valg om vi tenker korttidsbehandling, under 6 måneder, eller om vi tenker langtidsbehandling, som regel inntil ett år. Hva er det som tar tid i behandlingen og hvor lang tid trenger den enkelte. Erfaring har vist oss at det ofte ikke er lurt å ha for liten tid, da hopper man ofte over noen trinn i endringsarbeidet og det kan ofte straffe seg. Ting får ikke satt seg skikkelig og man får ikke innarbeidet de nye mønstrene det er behov for. Etter et langt liv preget av rus, er det mye man har gått glipp av. Så i tillegg til å lære å mestre det å være rusfri, må mange også lære det andre har brukt år på. Dermed blir det å gi seg selv tid nok, en viktig oppgave i endringsarbeidet. Det å innse at det tar tid å endre en hel livsstil og lære å leve et A4 liv, er en viktig oppgave i all rehabilitering.

For mange av våre pasienter er tid en viktig faktor som en målestokk. I selvhjelpsgruppene til AA og NA teller man dager, sammenhengende rusfrie dager blir markert med en medalje eller nøkkelring. For mange er det trygghet i å ha synlige bevis på at man har holdt seg rusfri lenge og for andre er det en viktig motivasjon til å holde ut litt til. «Klarer jeg å stå imot nå» får jeg ny medalje og slik holder man seg fra medalje til medalje.

Det å tenke at man aldri mer skal ruse seg, kan for mange virke overveldende, så det å dele tiden opp kan være en stor hjelp. Når det er som vanskeligst kan det for noen være nødvendig å dele det helt ned i minutter, mens man i andre perioder kan tenke lenger. For omgivelsene går vi fort på «aldri mer». Det blir vanskelig for oss å støtte opp om de kortsiktige målene, fordi det føles som om man da ikke har tatt en ordentlig beslutning. Men der og da, for den som står i det, kan det være det helt riktige å gjøre.

Vi definerer tid på ulike vis. Pårørende kan ha andre tanker om tid enn rusmisbrukeren. Vi kan oppleve at pasienter beskriver at de har vært lenge rusfri og at de opplever at de ikke blir tatt på alvor av de rundt, som har en helt annen definisjon av hva som er en lang rusfri periode. Jeg har hørt at undersøkelser har vist at en pårørende til en rusmisbruker kan trenge opptil 4 ganger så lang tid på å ha tro på rusfriheten enn rusmisbrukeren . Da blir jo definisjonen av hva som er lang tid veldig ulik.

Endring har ulike faser. James Prochaska og Carlos DiClemente har beskrevet en endringsmodell som et hjul. Den tar for seg ulike faser, men det som blir spennende her er at de tre første fasene ikke er synlige for andre. Det handler om det å begynne å ta inn over seg at man ønsker en endring og å til slutt bestemme seg. Disse prosessene er ikke synlige for andre. Det er først når vi kommer til handling at andre kan se at man har gjort en endring. Når endringen blir synlig er den en nyhet for omverdenen, men for den som gjør endringen har det pågått en prosess lenge. Dermed blir det en forskyvning av tidsopplevelsen. For pårørende og personer rundt får man kanskje presentert en endring, og man får ikke tid til å bearbeide den på samme måte som den som har gjort endringen. Dermed starter man en stykke bak, og det blir utakt. Jeg tror at mye av frustrasjonen i forhold til  opplevelsen av tid ligger her. Omgivelsene blir ikke gitt tid til å bearbeide det nye, og det blir en «kamp» om når man skal tro på prosjektet og når man har bevist at man har holdt på lenge. Det er jo kun den som har gjort beslutningen om endring som kjenner hvor godt denne beslutningen sitter. Omverdenen er avhengig av å bruke tid som en av flere målestokker for å få bevis på at det er en varig endring.

Hvis det er slik at pårørende bruker 4 ganger så lang tid på å tro på rusfriheten, så blir det ganske tydelig at det er vanskelig å komme likt i mål for den rusavhengige og de pårørende. Likevel forventer vi ofte det. Vi er veldig ofte opptatt av at man skal gå i takt. Kanskje skal vi heller ha fokus på hvordan vi skal håndtere å gå i utakt?

Skam på avveie

illustrasjon av menneske som ser nedSkam – smak litt på det ordet. Hva er egentlig skam? I Aftenpostens Si:D for en stund tilbake skrev en ung gutt at skam er opplevelsen av ikke å kunne elskes. Ikke fortjene å bli elsket. Det er sterkt. Og ekstra sterkt når det kommer fra en ung gutt med hele livet foran seg. Han skrev videre at den som vet å se etter det, ser at skammen lyser opp over alt. Skjult og til stede samtidig.

”Den dype skamfølelsen er smerten ved å se seg selv som en som ikke fortjener å bli elsket” sier Finn Skårderud. Altså at skam er nært knyttet til selvfølelsen. Og denne forståelsen går igjen en rekke steder, blant annet Store norske leksikon hvor det står at: «Skam, sterkt ubehagelig følelse av å ha vist en nedverdigende side av seg selv, og dermed avslørt seg selv som et mislykket, udugelig eller umoralsk individ. Skam er nær knyttet til selvfølelsen, og får en til å føle seg liten, med ønske om å skjule seg».

De fleste av oss har kjent på skam en eller flere ganger i løpet av livet. Noe annet vil være rart. Vi har kjent på den varme ekle følelsen når skammen skyller over oss. Når vi blir røde i toppen og helst vil forsvinne ut i det store intet. Eller den iskalde klumpen i magen som ikke vil tine. Men det som for de fleste av oss er noe som har skjedd en gang eller noen få ganger, er hos andre alltid til stede. Tenk hvilken kraft den følelsen har – og tenk om den skulle vært der hele tida! Det er ikke vanskelig å leve seg inn i hvor vanskelig det må være. Og hvor stor plass i livet det kan ta. Skam er rett og slett livsalvorlig!

Man skiller ofte mellom to typer skam – den usunne og den sunne. Den sunne gir mening og hjelper oss til å korrigere oss selv når det trengs. For det trengs jo iblant for mange av oss. Den skammen sier ifra når vi har oppført oss dårlig, for eksempel hvis vi har krenket andre. Den lærer oss noe, en lærdom vi tar med oss slik at vi forhåpentligvis ikke kommer i samme situasjon igjen. En slik skam er både sunn, beskyttende og helt nødvendig.

Den usunne skammen er noe helt annet. Den stikker mye dypere, og i retning av at «det er jeg som er feil», «jeg fortjener ikke bedre» og «det er min skyld». Når slik skam samler styrke får den stor kraft. Og fordi det er alt for vanskelig å vise frem eller snakke om, får den vokse seg stor og sterk uten å bli motsagt.

Selve ordet skam bruker vi egentlig lite i dagens samfunn. Det er som om det er litt gammeldags, knytta til skammekroken på skolen eller streng oppdragelse fra en annen tid. Men tro ikke at den er borte selv om vi ikke snakker om den!  Kanskje nettopp fordi vi ikke snakker om den, er den enda vanskeligere å få øye på og gjøre noe med. Og skal vi kunne gripe skammen må vi kanskje begynne med å BEgripe den. Vi må ha et språk og et begrepsapparat som gjør oss i stand til å forstå og snakke om skammen. Og gjennom ordene kan kanskje skammen også finne veien ut.

Vår fagsjef Frid Hansen har tidligere blogget om skam. Det å ha rusmiddelproblemer er skammens problematikk sier hun. For når vi kommer til rus og avhengighetsfeltet er skammen alltid til stede.

Barn som har vokst opp i familier med rusmiddelproblematikk, eller annen problematikk som har skilt dem fra «alle andre», forteller om haugevis med skam. De skammer seg over sine foreldre. Hvordan de oppfører seg. Hvordan de ser ut. Hvordan det ser ut hjemme. Det at de ikke er eller har det som alle andre. Det i seg selv er grunn god nok til ikke å fortelle noen om hvordan det egentlig er. For skam smitter. Og noen barn slutter aldri å skamme seg.

Kjærlighetspartnere skammer seg fordi de ikke klarer å få partneren sin til å endre seg. Også her er skammen så sterk at det blir umulig å fortelle om.

Voksne med foreldre som sliter  med rusmidler og ikke kan være besteforeldre som alle andre, sliter også med skammen. Den er ikke nødvendigvis så mye lettere å takle selv om man er voksen.

Skam, skam, skam. Det ER vanskelig å snakke om skam. Derfor er det vanskelig identifisere den. Derfor er den så sterk. Og derfor virker den så sterkt. Og skam avler frykt.

Brené Brown, amerikansk forsker, avslutter en av sine berømte TED-talks med følgende ord: «Fordi jeg tror at hvis man jobber med et utgangspunkt som sier: «Jeg er nok,» da stopper vi å skrike og begynner å lytte. Vi er snillere og mer omtenksom mot menneskene rundt oss, og vi er snillere og mer omtenksom mot oss selv.» Kanskje er det det som må til – at vi tør å vise frem vår sårbarhet, dele den. Hun sier videre at skam ikke er svakhet, det er mot. Det å la seg bli sett, å være ærlig, ta imot andres hjelp – slik kan skammen overvinnes.

Kan vi ikke prøve om det stemmer?

illustrasjon skyggebilde voksen og barn vendt mot hverandre«Når de drikker kan pappa bli så hissig og så begynner de å krangle. Pappa er sterkere enn mamma, og da banker han henne opp. Jeg sier til ham at han skal slutte, og roe seg ned, men hvis han ikke gjør det prøver jeg å gjøre noe så han skal bry seg om det heller – prøver å avlede oppmerksomheten. Jeg sier at jeg går og henter noen – for jeg er så redd for at han skal gjøre noe farlig.»

Familier i motbakke

Dette utsagnet stammer fra ei jente på 11 år med rusmisbrukende foreldre, og jeg fant det i ei nyutgitt bok fra Fagbokforlaget kalt «Familier i motbakke». Barn i familier med rusmisbruk er oftere enn andre barn vitne til, eller utsatt for, fysisk vold eller følelsesmessig mishandling. Slike opplevelser kan være skadelige for hjernens utvikling. En av de viktigste oppgavene knyttet til det å ha omsorg for barn er å lære det å regulere affektene sine (affekt = sinnsbevegelse: sorg, glede, angst, raseri osv.). Små barn er avhengige av voksne for å regulere de affektene de kjenner på, og lære å gjenkjenne dem som f.eks sult, ubehag fra full bleie eller behov for å sove.

Barnet må hjelpes til å regulere følelser
Hjernens alarmsystem fanger opp mulige trusler i omgivelsene og setter kroppen i beredskap. Hjernens reguleringssystem hjelper oss å vurdere og forstå trusselen. Dersom reguleringssystemet forstår at det ikke er en reell fare, formidles dette til alarmsystemet og de kroppslige reaksjonene dempes. Alarmsystemet er stort sett ferdig utviklet allerede ved fødselen, mens reguleringssystemet utvikles over tid på grunnlag av stimulering. Barn er hjelpeløse når det gjelder å håndtere sterke følelser, samtidig som de lett blir redde og frustrerte fordi mye er fremmed og kan oppleves som truende og ubehagelig.
Det er omsorgspersonenes oppgave å være barnets reguleringssystem. Når omsorgspersonen griper inn overfor barnets frykt eller frustrasjon så barnet blir trygt og komfortabelt igjen, utvikles reguleringssystemet, og det styrker forbindelsene mellom reguleringssystemet og alarmsystemet. Slik lærer barnet hvordan stress og ubehag kan dempes. Det lærer å regulere egne affekter.
Hvis barnet derimot blir utsatt for skremmende opplevelser, og omsorgspersonen er truende eller ute av stand til å støtte barnets regulering av de sterke affektene, kommer barnet i en «frykt uten løsning»-situasjon. Barnet opplever intense affekter og er overlatt til seg selv, uten å ha forutsetninger for å kunne forstå eller regulere disse affektene alene.
Dersom slike situasjoner preger barnets oppvekst, er barnet i alarmberedskap hele tiden. Dette fører til styrking av alarmsystemet, samtidig som reguleringssystemet forblir underutviklet. Et  overfølsomt alarmsystem, føret til at barnet blir urolig, sint og utagerende eller at barnet «gir opp» og blir fjernt eller trist.

Utviklingstraumer, hva er det?

Ordet utviklingstraume illustrerer altså at hjernen ikke har fått utvikle seg slik den skal. Denne forståelsen viser hvor viktig det er å komme tidlig inn for å forebygge skjevutvikling hos barn. For å klare det, må vi gjøre gode vurderinger av foreldres sensitivitet og evne til å tone seg inn mot barnets behov. I tillegg må vi vurdere risikoen for om barnet er utsatt for vold, overgrep eller andre skremmende hendelser. Barn trenger forutsigbarhet, stabilitet og trygghet for å kunne slappe av, kjenne kontroll og utvikle mestring og kompetanse.

(Med tillatelse fra forfatterne Bente Storm Mowatt Haugland og Dag Øystein Nordanger.)

Too young to drink

fasd kampanjen 3 2014_webOver hele verden deles dette budskapet i dag # Tooyoungtodrink og  «Pregnant, don` t drink». Det er den 9.dagen i den 9.måneden og den internasjonale FASD – dagen,#FASDay.  Ildsjeler, fagfolk, FASD rammede, mødre og fedre står på i dag for å spre en tydelig og enkelt budskap: Er du gravid må du holde deg unna alkohol, for akohol kan føre til alvorlige skader på barnet i magen. Skader som varer livet ut.

FASD står for Fetal Alcohol Spectrum Disorders, og er en samlebetegnelse for de skader som kan oppstå i organer, kropp og hjerne. FAS står for (på norsk): Føtalt Alkohol Syndrom.

Kan du forestille deg hvordan det må være for en mamma og vite at det var hennes bruk av alkohol da hun var gravid som er årsaken til at barnet hennes lever med et livslangt handikap? Det er vanskelig å sette seg inn i. Jeg husker godt en ung mamma fra en konferanse om FAS. Bildet av de to guttene hennes glemmer jeg ikke. Det var en frisk og sunn gutt på 6-7 år og en eldre bror på 12-13 som en tydelig kunne se var skadet. Henne eldste sønn hadde FAS. Han var kortvokst, og hadde de typiske ansiktstrekkene, han hadde også flere usynlige skader, hjerneskader, som blant annet førte til lærevansker, og sosiale vansker. Med en utrolig styrke fortalte hun om hennes fortvilelse og sorg da hun forstod at det var hennes alkoholbruk da hun var gravid som hadde gitt gutten skadene. Ingen gav henne informasjon og råd om alkoholbruk i graviditeten. For henne, som hadde et skjult alkoholproblem, ble dette fatalt. Hun fikk ikke hjelp til å slutte og drikke. Sønnen fikk store skader.

I Norge har helsemyndighetene et klart råd og anbefaling til gravide og til de som planlegger graviditet om å holde seg helt borte fra alkohol. Dette er et «Føre var» råd, fordi ingen vet sikkert den nedre grensen alkoholmengde som en kan innta uten at det skader fosteret. Forskning viser at fosteret har ulik sårbarhet for å skades av alkoholen og slik er det generelle rådet om totalavhold under graviditet det sikreste rådet.

Så vet vi at mange unge kvinner i dag drikker alkohol og at mange graviditeter ikke er planlagt. Fosteret kan altså ha vært utsatt for alkohol før kvinnen ble klar over at hun er gravid. Jordmødre og leger har nok møtt bekymrede gravide som er engstelige for hva dette kan ha påført barnet. Det er en utfordring å både spre et tydelig budskap om de alvorlige følgene alkohol i svangerskapet kan føre til, og samtidig ikke spre frykt. Jeg har tillit til at trygge og erfarne helsearbeidere klarer den balansegangen i møte med bekymrede gravide.

Det er også viktig at de som er gravide og som ikke drikker alkohol av hensyn til fosteret, støttes på det valget. La de slippe å høre » Et glass kan du vel unne deg..»  Den gravide kvinnen tar et valg som er det beste for barnets helse, støtt opp om det!  Og jeg vil bruke denne dagen , den 9. dagen i den 9. måneden til igjen å minne om: Er du gravid, ikke drikk alkohol.  Husk at babyen er #tooyoungtodrink!

illustrasjonsbilde person under pressGjennom å intervjue mennesker som har opplevd overdoser hos noen de er glad i, har jeg blitt kjent med sterke livshistorier og tappert pågangsmot.

Jeg har også blitt kjent med mange tunge og vonde erfaringer. Det mest påfallende er usikkerheten og frykten, som får så altfor god tid til å sette seg. Frykten og uvissheten er noe man som pårørende lærer seg å leve med, men aldri blir helt vant med. For hvordan kan man bli vant med å frykte det verste?

«Han våkner og kvikner til, fly forbanna og har vært nær døden gjennom denne overdosen. Helsepersonellet står der, og det som skjer er at etter han har fått motgift og kommet til seg selv igjen, og etterpå skjelt ut moren og så meg, så er det bare et mål … og det er å komme ut for mer rus. Det er det eneste målet, og han skjønner jo ikke hva han akkurat har vært igjennom overhodet, og han har jo ikke noen forutsetninger for å skjønne det. Det er klart at det å ha noen å snakke med da, når du som nær familie blir helt overlatt til deg selv etter å ha opplevd noe sånt, og du kan si at den bomba som har gått av inni deg, den bare fortsetter i det du går ut av sykehuset.»

Utdraget ovenfor er fra ett av intervjuene jeg har gjort i forbindelse med overdosedagen den 31. august. Slutten kan synes å være uviss. Gutten forsvant til sitt etter å ha fått motgift og kviknet til. Foreldrene dro hjem. Hjem til en forhøyet frykt og uvisshet, for hva gjør man etter noe sånt? Skal man forsøke å sove? Skal man sette telefonen på full lydstyrke? Bør man droppe å dra på jobb dagen etterpå, og hvordan i all verden skal man forklare det? Hva skal man tenke?

Overdoser er et vanskelig tema som ikke kan rives løs fra forhistorien. Overdoser kommer nesten uten unntak som et resultat av en lang og brutal reise, både for den rusavhengige, og for de som står nær. Overdoser er et vanskelig tema fordi det har vært vanskelig å snakke om det. Overdoser kan synes å være symbolet på at det gikk galt.

Situasjonen ovenfor beskriver en kveld der gutten overlevde. Mange pårørende jeg har vært i kontakt med, har opplevd dette. Ufattelig vanskelig, men også med et element av håp. En overdose kan for mange nettopp være et håp. At nå skal det gå bra, nå som bunnen er nådd. At dette er en mulighet til å sette i gang behandlingen for alvor. Situasjonen forteller om motstridende og sårbare forventninger. Et sjokk for dem som står nær, en form for nærkontakt med det aller vanskeligste i livet og et håp om at nå skal det bli bedre. På den andre siden så forsvinner den rusavhengige ut døren, forbannet for at rusopplevelsen ble ødelagt.

Foreldrene ble ikke tilbudt å snakke med noen den kvelden på sykehuset. De fikk ikke en mulighet eller en lapp med et telefonnummer. Ingenting. De dro hjem til en lang natt, som så mange netter før.

Det er klart at det hadde vært fint å kunne snakke med noen.

 

Michael Lindholm er sosiolog og jobber som rådgiver hos Landsforbundet Mot Stoffmisbruk.

 

Mandag 31. august er Verdens Overdosedag, og dagen vil bli markert i en rekke byer i Norge. Sammen med Helsedirektoratet har kommuner, bruker- og pårørendeorganisasjoner arbeidet frem mot dagen for å fremme budskapet om å minnes de vi har mistet som følge av overdose, og også rette søkelyset mot det store samfunnsproblemet overdosedødsfall er.

 

DSC_4481

  • Jeg skal bli mamma. Før hatet jeg meg selv over alt på jord.  Nå er alt annerledes. Jeg er verdifull.

 

 

 

 

 

Liv Drangsholt er klinisk sosionom, og har skrevet denne bloggen i samarbeid med kvinner som har vært tvangsinnlagt i Skjermet enhet for gravide på Borgestadklinikken.

–  Egentlig var jeg redd for rus. Jeg var 18 år før jeg prøvde. Jeg måtte bare. Jeg måtte slappe av litt. Alt var sånn pes. Jeg ble fort hekta.

Jeg skadet meg selv mye. Alle rundt meg var fortvilet. Jeg var ikke lett å hjelpe. I mine øyne var jeg ikke verd hjelpen. Jeg ble tvangsinnlagt på psykiatrisk mange ganger. Jeg stakk så fort jeg kunne.

Alt er annerledes nå. Jeg er viktig. Jeg har ansvar for barnet mitt.

Etter at jeg forsto at jeg var gravid har jeg tatt imot hjelp. Jeg ble fort innlagt på tvang igjen. Jeg forstår for så vidt det. Hjelperne var vant med at jeg stakk så fort jeg kunne. Det var omsorg i tvangen.

Men opphever de tvangen nå så stikker jeg ikke. Det er helt sikkert.

Jeg har fått hjelp til å slutte å ruse meg. Jeg har kuttet røyken også. Ikke en sigarett de siste 42 dagene har jeg tatt.

Jeg skal ha møte med barnevernet neste uke. Håper de ikke ser for mye på at jeg er på tvang. Håper de ser på det jeg har gjort etter at jeg ble gravid. Jeg ser at jeg må jobbe med meg selv. Jeg gjør det – hver dag. Det er mye jeg må endre. Når jeg irriterer meg over at jeg må møte til et møte så tidlig som kl 10, så minner jeg meg selv på at om to måneder så er det kanskje en liten baby som vekker meg kl. 5. Ei som vil ha mat. Nå må jeg betale regningene mine. Jeg må kutte ut venner som ruser seg. Derfor må jeg kutte ut kjæresten min også. Det er tøft. Men jeg må det for barnets skyld.

Jeg kan være et like godt mammaemne selv om jeg har hatt problemer. Jeg skal bli en god mor.

Jeg har både god og dårlig erfaring med dere som er offentlige hjelpere. Til dere som kommer i kontakt med sånne som meg så vil jeg gi disse rådene:

– Se mennesket bak problemene. Vi er alle så forskjellige

– Tilby hjelp tidlig – vi trenger mye hjelp

– Ikke være redd for å være direkte – det er trygt

– Vis at du bryr deg om meg – at jeg ikke bare er ei i rekka

– Vær forutsigbar du også – ikke avlys møter gang på gang

– Se på det jeg har gjort etter at jeg ble gravid – det teller mest

NB Fakta er endret, og bildene er ikke de personene som kan knyttes til sitatene. Dette for at pasienter ikke skal gjenkjennes.

barnehagebarn med maling på hender

Illustrasjonsbilde

Hvordan ville du opplevd det hvis barnehagen i oppstartsamtalen med deg ville samtale om helse, vold, alkoholbruk, hverdag og samspill i familien?Ville du tenkt at det er å bevege seg innenfor familiens private svære? At det har ikke barnehagen noe med? Eller ville du tenkt at så fint at barnehagen ønsker å vite mer om oss som familie?

 

Vi har alt for mange tabuer i samfunnet vårt fremdeles. Emner vi ikke snakker om. Ved at barnehagen spør om helse, vold og alkoholbruk, så settes viktige temaer på dagsorden. Temaer som gjør at foreldre og ansatte i barnehagen sammen kan bidra til å støtte barnets behov for nærhet, medfølelse, hjelp til å forstå følelser og beskyttelse. Det barn trenger for å bli sosiale, kompetente og kunnskapsrike voksne. Temaer som gjør at vi forhåpentlig kan forhindre at barn i voksen alder sier «Jeg datt ut av videregående allerede i barnehagen»

 

Ville jeg som forelder ha snakket om disse temaene? Delt informasjon om det som er viktig for meg i barneoppdragelsen, hvem som er viktige personer for barnet, helsetilstanden min, hvordan vi løser konflikter i familien, mitt forhold til alkohol og økonomi? Skulle jeg det, måtte jeg nok kjent på et tillitsforhold til barnehagen. At jeg visste at informasjonen ble ivaretatt på en god måte. For det er en forskjell på «need to know og nice to know». Samtidig ville jeg vært takknemlig for at noen ønsket å vite, for best å kunne ivareta barnet mitt. Jeg overlater jo det viktigste jeg har i livet til andre mennesker i flere timer hver dag når jeg overlater barnet til barnehagen.

 

Flere barnehager i Porsgrunn har igangsatt nye oppstartsamtaler med foreldre, når barn begynner i barnehagen. Intensjonen er å få økt kunnskap om barnet og familien, økt bevissthet blant ansatte om krenkelser i barns liv og bevissthet om risikoutsatte barn. De ønsker å bistå foreldre som har behov for hjelp og gi foresatte en opplevelse av at deres barn blir sett og ivaretatt i barnehagen.

 

I Norge går 290 000 barn i barnehager og 93 000 ansatte har arbeidsplassen sin der (75 000 årsverk). 93% av barna som har heltidsplasser oppholder seg 41 timer eller mer i barnehagen hver uke viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Mange barn tilbringer mye av tiden sin i en barnehage. Forsker og barneekspert Kari Killen sier at «forskning viser i større grad enn tidligere hvilken enorm betydning barnets omsorgssituasjon de første par- tre årene har for dets psykiske helse og funksjon. En slik kunnskap stiller store krav til barnehagen som samfunnsinstitusjon og til alle som arbeider med barneomsorg i den ene eller andre sammenhengen». Så kanskje er det ikke rart at barnehagene begynner å spørre om temaer, som til nå har vært forbeholdt privatlivet, familie og venner?

 

Motstanden mot å samtale om tabubelagte temaer var i starten stor hos de ansatte i Porsgrunn har de fortalt. «Dette er da ikke vår jobb? Vi er ikke terapeuter? Vi har ikke nok kompetanse. Og har vi noe med dette å gjøre? Dette er for privat». Samtidig erfarte de at jo mer informasjon de kunne få, jo bedre mulighet hadde de for å tilrettelegge og få til et godt samarbeid om barnets beste.

 

Som forberedelse til samtaleprosjektet fikk ansatte kompetanseheving og ble veiledet i arbeidet. Det ble også utarbeidet en spørsmålsguide som foreldre fikk i forkant av samtalen, slik at de kunne tenke gjennom hva de ønsket å dele av informasjon. Evalueringer fra barnehagene viser at 95% av de foresatte syntes samtaleformen fungerte godt eller meget godt. Over 90% av de foresatte opplever at deres barn blir sett og ivaretatt i barnehagen. Over halvparten forteller at det er større sannsynlighet for at de vil kontakte barnehagen ved spørsmål eller hjelp etter gjennomført samtale. Og i tillegg rapporterer foresatte om at de har økt sin bevissthet om egen rolle i barnets liv.

Foreldrene er de viktigste personene for barna, men de voksne i barnehagen har en klar og viktig andreplass. Ansatte i barnehagen legger inn omsorg, trøst, ømhet, glede og latter, som kommer ut igjen som psykisk helse og mestring hos barna de jobber med. Personalets evne til å se og gi barna det de trenger, og deres vilje til å reflektere over og videreutvikle seg selv som omsorgspersoner er viktige bidrag til befolkningens psykiske helse, sier psykologene Brandtzæg, Torsteinson og Øiestad

Alle familier har perioder i livet hvor det skjer hendelser som gjør at fokuset på barnet kanskje blir redusert. Hvor voksne har nok med å være voksne. Derfor kan slike utvidede oppstartsamtaler i barnehagen bidra til at vi sammen er mer oppmerksomme på barnas behov, både i barnehagen og hjemme.

Så min oppfordring til både foreldre og barnehageansatte denne høsten er å våge seg ut i noen nye samtaleemner. Godt barnehageår!

 

Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 172 andre følgere

%d bloggers like this: